English Pointer

English Pointer

P1108 10x12in (25x30cm) Gouache £500